EUTM file information

018664833

LULU PRDN


February 28, 2022

Trademark Summary

The trademark application LULU PRDN was filed by the applicant. Application filed.

The application was filed in Polish (English was selected as the second language).


Goods And Services

 • The mark was filed in class 9 with following description of goods:
  1. Nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych i nieruchomych
  2. Oprogramowanie komputerowe
  3. Oprogramowanie do organizacji danych
  4. Elektroniczne aparaty i przyrządy do celów szkoleniowych i edukacyjnych
  5. Nadajniki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych
  6. Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu
  7. Programy telewizyjne, filmy oraz audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej lub dysków optycznych
  8. Zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji.
 • The mark was filed in class 16 with following description of goods:
  1. Materiały piśmienne zawarte w tej klasie
  2. Papier, karton i wyroby z papieru i kartonu
  3. Aktówki jako artykuły biurowe
  4. Albumy do wklejania
  5. Almanachy jako roczniki
  6. Artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli)
  7. Atlasy
  8. Bilety
  9. Biuletyny informacyjne
  10. Bloki jako artykuły papiernicze
  11. Bloki do pisania
  12. Bloki rysunkowe
  13. Arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania
  14. Drukowane rozkłady
  15. Etykiety nie z materiału tekstylnego
  16. Figurki jako statuetki z papieru mâché
  17. Formularze jako blankiety i druki
  18. Gazety
  19. Indeksy
  20. Skorowidze
  21. Kartki grające z życzeniami
  22. Kartki z życzeniami
  23. Karty do kolekcjonowania inne niż do gier
  24. Karty pocztowe
  25. Katalogi
  26. Kokardy papierowe
  27. Komiksy
  28. Koperty jako artykuły piśmienne
  29. Koperty na butelki z kartonu lub papieru
  30. Materiały do rysowania
  31. Materiały drukowane
  32. Naklejki jako materiały piśmienne
  33. Notatniki jako notesy
  34. Okładki
  35. Obwoluty jako artykuły papiernicze
  36. Opakowania do butelek z tektury lub papieru
  37. Papier do pisania jako papier listowy
  38. Papier pergaminowy
  39. Papier przebitkowy jako materiały piśmienne
  40. Papier srebrny
  41. Papier świecący
  42. Papier w arkuszach jako artykuły piśmienne
  43. Podkładki do pisania z klipsem
  44. Podręczniki jako książki
  45. Podstawki na stół papierowe
  46. Pudełka kartonowe lub papierowe
  47. Rysunki jako ryciny
  48. Segregatory jako artykuły biurowe
  49. Serwetki papierowe
  50. Skoroszyty
  51. Skoroszyty na dokumenty
  52. Szablony jako artykuły piśmienne
  53. Szyldy z papieru lub z kartonu
  54. Taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego
  55. Teczki na dokumenty jako artykuły biurowe
  56. Teczki z notatnikiem
  57. Torebki do pakowania jako koperty i woreczki z papieru
  58. Ulotki
  59. Zakładki do książek
  60. Zawiadomienia jako artykuły papiernicze
  61. Zeszyty
  62. Druki
  63. Kalendarze
  64. Afisze
  65. Plakaty
  66. Fotografie
  67. Nalepki
  68. Publikacje drukowane
  69. Czasopisma
  70. Książki
  71. Broszury
  72. Materiały piśmienne
  73. Papeterie
  74. Torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych
  75. Materiały szkoleniowe i instruktażowe.
 • The mark was filed in class 35 with following description of goods:
  1. Usługi w zakresie reklamy
  2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych
  3. Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu
  4. Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach reklamowych
  5. Agencje reklamowe
  6. Badania marketingowe
  7. Badania rynku mediów i reklamy
  8. Usługi badania opinii publicznej
  9. Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu.
 • The mark was filed in class 38 with following description of goods:
  1. Agencje informacyjne
  2. Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych, programów informacyjnych
  3. Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu
  4. Rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego
  5. Transmisja programów radiowych i telewizyjnych.
 • The mark was filed in class 41 with following description of goods:
  1. Rozrywka
  2. Działalność kulturalna
  3. Nauczanie
  4. Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych
  5. Produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych
  6. Organizacja teleturniejów i konkursów
  7. Organizowanie loterii
  8. Organizacja nauczania
  9. Nauczanie korespondencyjne
  10. Usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej
  11. Usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, sprzętu telewizyjnego, radiowego, filmowego, kinematograficznego
  12. Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych
  13. Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych
  14. Informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji
  15. Edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej
  16. Montaż programów radiowych i telewizyjnych
  17. Usługi reporterskie
  18. Studia filmowe
  19. Studia telewizyjne
  20. Studia nagrań
  21. Montaż taśm wideo
  22. Usługi w zakresie programów telewizyjnych i radiowych
  23. Usługi w zakresie telewizyjnych i radiowych programów rozrywkowych
  24. Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych
  25. Organizowanie, produkcja i prezentacja widowisk, konkursów i imprez
  26. Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
  27. Organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.
 • The mark was filed in class 45 with following description of goods:
  1. Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  2. Zarządzanie prawami własności intelektualnej
  3. Licencjonowanie praw własności intelektualnej
  4. Licencjonowanie praw autorskich i praw pokrewnych.
Trademarkers